Lk 24, 13 - 35 Zjevení na cestě do Emaus

Autor přípravy

Petr Pokorný

1. První reakce

☛ Nápadné jsou legendární rysy tohoto příběhu.
☛Jakou roli hraje, zvláštní ”nepřesvdčivost”, kterou pùsobí příběh na první pohled?
☛ Postupná změna pohledu, kterou může čtenář u učedníkù sledovat

J 21,1-19 Zjevení Vzkříšeného

Autor přípravy

Jacques Lantz, Claude Schmied

1. První reakce

☛Jak je možné, že se učedníci po velikonočních událostech prostě vrátili k rybolovu jako před povoláním?
☛ Po Velikonocích se Kristus dává poznat. Proč ho však nepoznali hned, třeba učedníci v Emauzích nebo Marie Magdalská? To proto, že hledali živého v říši mrtvých? To také musíme "prodělat" Velikonoce, abychom ho poznali?

Lukáš 22,1-23,56 Pašije podle Lukáše

Autor přípravy

Jiří Bureš

Úvodní poznámky k výběru textu
Příprava velkopátečního kázání počítá se čtením celých pašijí. Tento
přístup má dobré důvody, zmíním dva: Úkol velkopátečního kazatele je
ulehčen, protože o nejtěžších místech údělu člověka, o hloubce lidského
hříchu, o největší „světové krizi“ nechá promluvit barvitě samo biblické
svědectví. A kázání se těchto témat nevzdá, ovšem smíme o nich mluvit
s „nedělním“ nadhledem, z perspektivy církve, která žije ve společenství
s Kristem, který nad smrtí zvítězil.

Lukáš 24,1-12: Prázdný hrob

Autor přípravy

Rut Kučerová

1. První reakce
• věrnost žen
• dotek vzpomínky stačí, aby se ženy probudily k životu
• nedůvěra a posměch "jedenácti"....
• nedůvěra Petra...běží se přesvědčit, ale důkaz víře nestačí

2. Text
2.1. Kontext
• ženy připravující se pro poslední službu Ježíšovi, uctivě a pokojně
• rozrušení a vyděšení učedníci utíkající z Jeruzaléma do Emauz
• setkání Ježíše se zmatenými učedníky v Jeruzalémě

1 Kor 15,1-12 Kérygma o vzkříšení

Autor přípravy

Jan Lukáš

1. První reakce
☞ (v souvislosti s pašijním příběhem:) Je křesťanství představitelné i bez zvěsti o vzkříšení? Nemá Ježíšův pozemský příběh svoji hloubku i bez prázdného hrobu? Může s tímto církev u dnešního člověka uspět?

2. Text
2.1. Poznámky k některým výrazům
v.1: Γνωριζω - seznamuji vás (spíše nežli “připomínám” - tak ČEP i kral.)
παρελαβετε - přijali jste

v.2: σωζεσθε - spějete ke spáse
ει κατεχετε - jestliže držíte v paměti

Mt 26,36-56 Modlitba v Getsemane a Ježíšovo zatčení

Autor přípravy

Štěpán Brodský

1. První reakce
☞ učedníci ho opustili (v. 56) a utekli: jakoby se uzavírá jedna velká kapitola, která se začala v Mt 4 povoláním učedníků; je tu jasný a nápadný zlom
☞ mezi první a druhou Ježíšovou modlitbou je posun, alespoň gramatický; u třetí však ne
☞ 47-56 lze vnímat jako militantní, namyšlenou, nabubřelou scénu, mnoho povyku pro to, co se už dlouho očekává; trochu tyátr, ne?
☞ proč zármutek a úzkost po předpovědích utrpení? Proč se nemluví v souvislosti s vůlí Boží (Otcovou) také o zmrtvýchvstání?

J 21,(1-14) 15-19 Měl Petr Pána Ježíše rád?

Autor přípravy

Miroslav Pfann

1. První reakce
☞ Jak se setkává horlivý učedník se vzkříšeným Kristem?
Kolem stolu, kde jí s dalšími. Je vystaven palčivým otázkám.
Dramatická forma - třikrát, aby bylo jasno - zrcadlo zapření.
První z otázek je nejostřejší. Ironizuje Petrovu větší horlivost než ostatních. Ve všech otázkách je cítit odpuštění. Ježíš přesto, že ho Petr zapřel, nezpochybňuje, že by ho (Petr) mohl mít rád. Ježíš ví, že takový je člověk, ví, že se láska a zapření se nemusí vylučovat.

1 Te 4,13-18 Nechceme vás nechat v nevědomosti

Autor přípravy

Štěpán Brodský

1. První reakce
☞ Nechceme vás nechat v nevědomosti – ale, ale, že by se tady předávala nějaká tajná nauka? Nebo že by Pavel zapomněl Tesalonickým něco říci o víře, kterou zvěstoval?
☞ O vzkříšení se zde mluví jako o strouhání mrkve…
☞ Slova Páně? Jak si ověříme tohle tvrzení?
☞ Smýšlíme takhle opravdu o vzkříšení, smýšlí takhle opravdu raná církev?

Lk 22,14-20 Ustanovení večeře Páně

Autor přípravy

Štěpán Brodský

1. První reakce
☛ lze vůbec kázat na liturgická slova? a jak?

☛ tragický konec jednoho proroka v jeho pozemské pouti?

☛ Je skutečně utrpení cestou k naplnění Božího království?

☛ Dostane nás askeze (od této chvíle nebudu píti…) blíže ke království Boží¬mu?

☛ Na čem si mám jako kazatel založit: na tradičním a často podvědomém chápá¬ní nebo na možnosti nechat se nově oslovit biblickým (i když notoric¬ky pod kůží vlezlým) textem?

☛ nemá se náhodou z kalicha pít dvakrát? A jaké víno? A co na to Tles-kač?

Ex 12,21-36 Hod Beránka

Autor přípravy

Tomáš Trusina

1. První reakce

☞ cože to vlastně mají Izraelci slavit? Porážku, obětní hostinu? Jaktože toho beránka nikdo nelituje? Co znamená, že nám do toho můžou mluvit děti?

☞ můžeme se k tomu připojit jako křesťané? A jak?

☞ "I stalo se" (v. 29) - tohle zní skoro vánočně. Nezadělává se tady na všechny ty liturgické Noce? Co se nám tu k nim poví?

☞ půjde tenhle text dohromady s Velkým Pátkem, zvlášť máme-li ho se sborem zažitý jako "Když zřím ten divuplný kříž"?

2. Text