Zj 5,1-14 Kniha s pečetěmi (Vánoce)

Autor přípravy

André Rossier, Ulrich Ruegg

1. První reakce - Vánoce a Apokalypsa
Vyprávění L 2 a vize ze Zj mají poměrně dost společného:
☛ V obou textech (L 2,11 a Zj 5,5) je ústřední událostí zjevení Krista-Spasitele.
☛ Toto zjevení ohlašuje Boží mluvčí: anděl Páně (L 2,9), jeden ze starců (Zj 5,5).
☛ Odehrává se za ponurých okolností: v noci (L 2,8), velmi jsem plakal (Zj 5,4).
☛ Zjevení Krista-Spasitele, to je Slovo, z nějž vyrůstá nová důvěra a naděje: Nebojte se (L 2,10), neplač (Zj 5,5).
☛ Dále rozeznívá zpěvy chvály a radosti v nebi (L 2,13; Zj 5,9-10.12) i na zemi (L 2,20; Zj 5,13).

Lk 3,23-38 Ježíšův původ

Autor přípravy

Jaroslav Vokoun

1. První reakce
☛ První dojem je, že máme před sebou údaj o Ježíšově věku a jeho rodokmen. To zapadá do očekávání, které při četbě Lukáše - historika máme.
Zarazí ovšem, že Lukáš, který “vše důkladně prozkoumal” (1,3), uvádí dosti vágní údaj “asi třicet let”, a srovnání s Matoušem, jehož rodokmen je jiný.
Součástí první reakce pak může být zbrklý závěr, že Lukášův text je historicky a biograficky bezcenný.