Mk 14,3-9 Pomazání ku pohřbu

Autor přípravy

Svatopluk Karásek

1. První reakce
☛ Čin této ženy má být stále zvěstován. Nevytratila se tato památka ze zvěsti církve?
☛ O jakou památku se jedná?
☛ Významná je situace. Nejde o to, jak se má jednat, ale co je podstatné v určitou chvíli. Jde o rozpoznání.

2. Text
2.1 Poznámky k některým výrazùm
v.3 katakei,sqai ležet za stolem, stolovat
pistikh/j přísada v masti či náznak víry?
v. 6 kalo.n e;rgon krásný čin, velký duchovní výkon
v. 8 muri,zein mazati mastí; pomazat. Užito jiného slovesa, než obvyklejší cri,ein nebo alei,fein

Mk 11,1-11 Vjezd do Jeruzaléma

Autor přípravy

Jiří Mrázek

1. První reakce
☛proč zrovna na oslu? Mělo to zvíře už tenkrát tak nevalnou pověst? Vjezd na koni by byl každopádně důstojnější
☛a vůbec celým tím příběhem se prolíná zvláštní směs velkolepé okázalosti a malosti, která působí až směšně: triumfální jásot - ale místo
triumfálního vozu osel. Velkolepý vjezd - ale míst, abychom se něco více dozvěděli o něm, nahlížíme po většinu perikopy do zákulisí na shánění osla.
☛co tomu asi říkala římská posádka? V době svátků bývala zesílená a obzvláště pozorná.

Jan 17,1-8 Ježíšova modlitba za učedníky (Květná neděle)

Autor přípravy

Ondřej Kolář

1. První reakce
• Text, u něhož stejnou měrou vnímáme věroučnou závažnost jako
nepřístupnost a nesnadnou uchopitelnost. Čtenář má pocit, že beznadějně
klouže po povrchu a nedokáže se dobrat pravého smyslu. Jaký homiletický
přístup zvolit, aby se kázání neproměnilo v teologickou přednášku, která
zůstává vzdálena nejen situaci posluchače, ale nakonec i pozemskému
Ježíši?
• Proč vůbec Ježíš musí prosit o vlastní oslavení? Co konkrétně znamená
oslavení?

Mt 27,31-44 Ukřižování

Autor přípravy

Miroslav Hamari

1. První reakce na text
☞ Posměch a pohana jsou osvědčenou cestou, jak zbavit člověka důstojnosti. Vytvářejí proces, který má svůj konec (posmívají se a urážejí vojáci, kolemjdoucí, velekněží, zákoníci, starší, spoluukřižovaní, nikdo není proti, ani učedníci).
☞ Sám sebe zachránit nemůže. Lze to vůbec, zachránit sám sebe?
☞ Kdo je Ježíš? Představitelé židů - je král izraelský, představitelé Říma - král židů, částečné poznání s pochybnostmi. Bez respektu k celé stavbě není možné pochopit stavitele.