Žalm 22,1-32 (postní nebo velkopáteční kázání)

Autor přípravy

Joël Guy, Louis Noir

1. První reakce na text

☞ Bůh přestává mluvit!... Ten, který je Slovo. Co je to za sílu víry, že se žalmista se svou zkušeností mlčení znovu k Bohu obrací.

☞ Překvapivý je kontrast mezi osobní naléhavou prosbou a společnou obnovou ve "velikém shromáždění".

☞ Utrpení prožívá sám a zbaven všeho, oslavu Hospodina prožívá ve shromáždění a spolu s ním. Jak to, že se tolik chvály objevuje zrovna v žalmu, který se točí okolo opuštěnosti.

☞ Překvapivé je přerušení mezi dvěma částmi žalmu: co vlastně umožňuje žalmistovi napsat "a tys mi odpověděl!" (v.22b)?