Pracovní texty pro kazatele

(z prvního čísla)

Vážení přátelé,
předkládáme Vám první číslo řady pracovních textů, které v nakladatelství Mlýn chystáme jako pomoc kazatelům. Inspirací nám byla revue LIRE ET DIRE, jež přináší exegetické studie zaměřené ke kázání pro čtenáře ve frankofonních zemích. Zachovali jsme rozsah i členění jednotlivých příspěvků i pro českou obdobu těchto textů. 
Redakci LIRE ET DIRE v Lausanne tímto děkujeme za laskavé svolení.

Každé číslo PRACOVNÍCH TEXTŮ PRO KAZATELE obsáhne tři nebo čtyři studie biblických textů. Jejich součástí budou zpravidla kapitoly
* První reakce (dojmy a kazatelské nápady po prvním čtení textu);
* Text - zde najdete zpravidla exegetické poznámky k některým (klíčovým) výrazům, poznámky ke kontextu a stručný komentář;
* Teologická témata - okruhy alespoň některých otázek a témat, jichž se text dotýká;
* Dnešní pohled - poznámky k "homiletické situaci", jak vnímají určité výrazy lidé v dnešní době apod.;
* Podněty ke kázání - návrh, jakým směrem by se kázání na daný text mohlo ubírat. Nepůjde přímo o osnovu, spíše opravdu o podněty. Budeme se snažit, aby nabídnuté "linie" byly nejméně dvě.

PRACOVNÍ TEXTY mají být kazatelům pomocí a především inspirací. Proto v nich nenajdete hotová kázání, nýbrž "jen" příspěvek k jejich tvorbě. Budeme rádi, bude-li Vám pomocí v přípravě kázání alespoň některá část předložených studií.
Kázání, zveřejňovaná ve Sbírkách kázání, musejí "vyhovovat" různým typům sborů i předčitatelů, musejí být použitelná i za velmi odlišných okolností. Tím je dáno, že se osobitost některých autorů a některých výrazných přístupů nutně stírá. PRACOVNÍ TEXTY PRO KAZATELE volí jinou cestu a mají jiný úkol: Autoři studií předkládají materiál, z nějž si kazatelé určité prvky mohou vybrat a dále už zpracovat po svém. Osobitý přístup je vítán.