Iz 25,6-8 (kázání pro den díkčinění)

Autor přípravy

Jiří Hoblík

1. První reakce
Co s takovýmto proroctvím? Není to pouhý idealismus? Není to planá útěcha, chatrná záplata na bolesti našich srdcí? Anebo přeci jen prorocká slova něco v nynějším čase potvrzuje? Splnila se? V čem tedy? Anebo se teprve splní? Kdy vlastně - po tolika staletích čekání?