Lk 3,23-38 Ježíšův původ

Autor přípravy

Jaroslav Vokoun

1. První reakce
☛ První dojem je, že máme před sebou údaj o Ježíšově věku a jeho rodokmen. To zapadá do očekávání, které při četbě Lukáše - historika máme.
Zarazí ovšem, že Lukáš, který “vše důkladně prozkoumal” (1,3), uvádí dosti vágní údaj “asi třicet let”, a srovnání s Matoušem, jehož rodokmen je jiný.
Součástí první reakce pak může být zbrklý závěr, že Lukášův text je historicky a biograficky bezcenný.

Lk 21,20-28 Velké soužení

Autor přípravy

Dan Ženatý

1. První reakce
☛ Je to “pouze” informace o tom, co se kdysi stalo?
☛ Nebo naopak si máme zaškrtnout hrůzy, které už se staly a čekat na konec?
☛ Nebo je to obecná “informace” o čase církve - tak to může vypadat, dokud Kristus podruhé nepřijde?

J 5,1-18 Uzdravení u rybníka Bethesda

Autor přípravy

André Rossier, Ulrich Ruegg

1. Poznámka k výběru textu
Zdá se, že se čtenářům evangelia otevírá s Ježíšem "nový věk", v němž se setkají milosrdenství a věrnost a spravedlnost s pokojem si dají políbení (Ž 85,11). Ježíš se
stane odpovědí na naděje zástupů.
Jenže čas běží a přináší i zklamání. Od prvních křesťanských generací se "věrnost" rýmovala spíš s intolerancí než s "milosrdenstvím". Spravedlnost a pokoj
byly v průběhu staletí potlačovány nezřídka právě těmi, kdo se hlásili k evangeliu Ježíše Krista.

Zachariáš 9,11-17 (Advent)

Autor přípravy

Štěpán Brodský

1. První reakce
☞ jak militantní je tento obraz příchodu! Je vùbec přiměřený adventu?
☞ nápadná dvojnásobná odměna; jaká? za co vlastně? a vůbec proč a kdy?
☞ markantní rozpor mezi obrazem příchodu mesiáše podle tohoto textu a zvěstí o jeho příchodu v betlémské noci.

L 8,40-56 (Vzkříšení dcery Jairovy)

Autor přípravy

Anne-Laure Zwilling

1. První reakce
☛ Skoro fyzicky cítíme z příběhu zneklidňující, tíživou přítomnost zástupu. Ježíš je tentokrát v davu, nestojí mimo něj.
☛ Příběh je nadepsán vzkříšení Jairovy dcery, ale ve skutečnosti jsou to příběhy dva.
☛ Velmi důležité místo (na Nový zákon až nezvyklé) zaujímají v příbězích obě ženy: malá dívka i starší žena.
☛ O životě a o smrti se tu mluví takříkajíc bez servítků.
☛ Dotek nemocné ženy může asociovat kontaminaci, přenos nemoci.