Biblický text a název Seřadit vzestupně Liturgické období - příležitost Autor přípravy edice
Zj 5,1-14 Kniha s pečetěmi (Vánoce) Vánoce André Rossier, Ulrich Ruegg 2
Žd 4,14-16 Neděle velikonoční velikonoce Pavel Filipi 8
Žd 12,1-3 (Postní) Půst Pavel Filipi 8
Žalm 6 Postní kázání Půst Jiří Hoblík 3
Žalm 32 Hana Pfannová 4
Žalm 22,1-32 (postní nebo velkopáteční kázání) Půst Joël Guy, Louis Noir 21
Žalm 134 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 133 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 132 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 131 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 130 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 129 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 128 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 127 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 126 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 125 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 124 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 123 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 122 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 121 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Žalm 120 Poutní písně Lubomír Kabíček 23
Zachariáš 9,11-17 (Advent) Advent Štěpán Brodský 18
Vyznání víry
Svatební bohoslužby Svatba David Balcar 28
Slovo milosti
Sk 9,1–19a Ondřej Kubečka 20
Sk 8,26-40 Křest etiopského dvořana Ondřej Macek 27
Rút Exegetické poznámky ke knize Rút Anna Lavická 26
Římanům 2,28-29: Obřízka srdce svatodušní Pavel Jun 29
Požehnání
Poslání
Mt 8,23-27 Utišení bouře Ida Tenglerová, Filip Keller 20
Mt 6,16-18 (O postu) Půst Jan A. Dus 12
Mt 27,31-44 Ukřižování Květná neděle, Půst Miroslav Hamari 12
Mt 26,36-56 Modlitba v Getsemane a Ježíšovo zatčení velikonoce Štěpán Brodský 19
Mt 25,14-30 Podobenství o hřivnách Jiří Mrázek 6
Mt 20,1-16 Podobenství o dělnících na vinici Jiří Mrázek 2
Mt 14, 22-32 Ježíš kráčí po vodě Jiří Mrázek 2
Mk 9,14-29 (Uzdravení posedlého chlapce) Alena Dvořáková, Daniel Heller 9
Mk 8,31 První předpověď utrpení Půst Jiří Mrázek 15
Mk 6,1-6 Kázání v Nazaretě Jana Tožičková 6
Mk 14,3-9 Pomazání ku pohřbu Půst, Květná neděle Svatopluk Karásek 3
Mk 13,28-37 Miloš Rejchrt 1
Mk 12, 1 - 12 O zlých vinařích a o synu Půst Miroslav Pfann 8
Mk 11,1-11 Vjezd do Jeruzaléma Půst, Květná neděle Jiří Mrázek 6
Mk 10,35-45 (Žádost synů Zebedeových) Jan A. Dus 9
Mk 1,16-20 Povolání učedníků vikáři 2000 (ved. Tomáš Trusina) 18
Marek 9,14-29 Uzdravení posedlého chlapce Olga Cieslarová 18
Malachiáš 1,1-5 Petr Kulík 29
Lukáš 24,1-12: Prázdný hrob velikonoce Rut Kučerová 29
Lukáš 22,1-23,56 Pašije podle Lukáše velikonoce Jiří Bureš 29
Lk 3,23-38 Ježíšův původ Advent, Vánoce Jaroslav Vokoun 4
Lk 24, 13 - 35 Zjevení na cestě do Emaus velikonoce Petr Pokorný 3
Lk 22,14-20 Ustanovení večeře Páně velikonoce Štěpán Brodský 26
Lk 21,20-28 Velké soužení Advent Dan Ženatý 6
Lk 18,9-14 Podobenství o farizeu a celníkovi Ruth Brodská 4
Lk 14. 16-23 Podobenství o hostině Světlana Krynská 3
Lk 12,15-21 O boháči a stodolách Štěpán Brodský 27
Lk 11,14-28 Ježíš vyhání démony Pavel Pokorný 4
Lk 11, 5-13: O vyslyšení proseb (neděle Rogate) Dagmar Hrubantová 29
Lk 10,38-42 Marie a Marta - vhodné do postního období Půst Michal Plzák 8
Liturgie večeře Páně
Leviticus 19,17-19 Milovat budeš bližního… Pierre Magne 18
L 9,57-62 O rozhodnutí k následování Petr Gallus 15
L 8,40-56 (Vzkříšení dcery Jairovy) Advent Anne-Laure Zwilling 1
Jr 29 Zítra není včera Jean Hadey 22
Joz 5,1-12 (Obnova obřízky) Michal Kitta 12
Jl 3,1-5 (Svatodušní) svatodušní Ladislav Beneš 9
Jan 17,1-8 Ježíšova modlitba za učedníky (Květná neděle) Květná neděle, Půst Ondřej Kolář 29
Jakub 2,14-26 Víra bez skutků je mrtvá (?) Jiří Mrázek 27
J 5,1-18 Uzdravení u rybníka Bethesda Advent André Rossier, Ulrich Ruegg 1
J 21,1-19 Zjevení Vzkříšeného velikonoce Jacques Lantz, Claude Schmied 3
J 21,(1-14) 15-19 Měl Petr Pána Ježíše rád? velikonoce Miroslav Pfann 19
J 14,1-6 Věříte v Boha, věřte i ve mne Petr Pivoňka 26
J 1,35-51 Povolání učedníků Pierre Magne de la Croix 2
Iz 25,6-8 (kázání pro den díkčinění) Díkčinění Jiří Hoblík 9
Iz 5, 1-7 Píseň o vinici Hana Pfannová 27
II.Král 7,1-16 (raději 3-16) Miloš Rejchrt 1
Gn 28,10-19a Jákobův sen v Bét-elu Lubomír Kabíček 4
Gn 19,30-38 Lot a jeho dcery Abigail Hudcová 22
Ezechiel 36,24-28 a Skutky 1,6-14 (neděle po nanebevstoupení) Lenka Ridzoňová 29
Exodus 14,15-31 Přechod přes moře velikonoce Tomáš Trusina 21
Ex 12,21-36 Hod Beránka velikonoce Tomáš Trusina 21
Ester 2,10 /2,5-18/ Ester královnou Lýdie Mamulová 15
2 K 13,11-13 Pozdrav Ladislav Havelka 22
1Jan 2,28-3,10 Naděje, jež něco žádá Georges Besse 20
1 Te 4,13-18 Nechceme vás nechat v nevědomosti velikonoce Štěpán Brodský 19
1 Petr 3,13-22 Zachovávejte si dobré svědomí... Rut Dvořáková 15
1 Kor 15,1-12 Kérygma o vzkříšení velikonoce Jan Lukáš 12
J 16,5-15 O příchodu přímluvce svatodušní David Šorm 22